Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Stora Bysta gård
15594 nykvarn
sverige

Bokningsregler

sommarläger: 

Boka din plats genom att sätta in 2000kr på plusgirokonto nr. 79 16 02- 6, resterande summa ska vara oss tillhanda vid kursstart, ta gärna kontakt med mig innan bokning.

När bokningsavgiften är betald så har du definitivt en plats. Bokningsavgift betalas ej tillbaka. Vid sjukdom kan platsen överlåtas till annan deltagare alternativt användas vid senare kurstillfälle.

 

Tredagar unghästkurs

Boka din plats genom att sätta in 1750 kr på plusgirokonto nr. 79 16 02- 6, resterande summa ska vara oss tillhanda vid kursstart, ta gärna kontakt med mig innan bokning. När bokningsavgiften är betald så har du definitivt en plats. Bokningsavgift betalas ej tillbaka. Vid sjukdom kan platsen överlåtas till annan deltagare alternativt användas vid senare kurstillfälle.

 

 Fördjupning inom Natural Horsemanship

betala in bokningsavgiften på 3500:- på plusgirokonto nr: 79 16 02- 6  för att få en plats, resterande belopp ska vara oss tillhanda en vecka innan kursstart, delbetalning kan ske. Faktura skrivs med "Ledarskapsutbildning med hästen som läromästare". Kontakta mig innan bokning och uppge om du önskar faktura eller delbetalning. Bokningsavgift betalas ej tillbaka, men kan användas vid annat kurstillfälle eller platsen överlåtas till annan deltagare.

Om kursen ställs in vid för få antal anmälda deltagare betalas hela summan tillbaka.